zz11

Som gravid lønmodtager er du selvfølgelig stadig berettiget til at modtage dagpenge, når du går på barselsorlov. Der findes nemlig barselsdagpenge, som du automatisk vil være kvalificeret til at kunne modtage. Udbetaling Danmark vil i dette tilfælde være den formidlende instans. Desuden vil du også kunne modtage barselssygedagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis du skulle være så uheldig at blive syg grundet graviditet. Du kan endda begynde at få barselsdagpenge omtrent en måned, før dit barn forventes født, og disse vil gudskelov ikke blive trukket fra dine almindelige dagpenge. Dog gælder der en række særlige betingelser. 

Hvis du er arbejdsløs inden barselsorloven

Hvis du skulle være gravid og ledig, så gælder der andre tidsregler, end hvis man er i arbejde. I disse tilfælde skal man melde sin forventede termin til ens A-kasse eller Jobnet fem uger i forvejen. Ens A-kasse vil hernæst tage kontakt til Udbetaling Danmark og meddele dem dette.

Børn og barsel

Hvis du arbejder helt op til barselsorloven

Som lønmodtager kan du selvfølgelig også få barselsdagpenge. Den eneste forskel er blot, at det i stedet for din A-kasse er din arbejdsgiver, der skal melde den snarlige barselsorlov til Udbetaling Danmark.

Hvis du er selvstændig, når du skal på barselsorlov

Selvstændige får deres barselsdagpenge via Udbetaling Danmark på samme måde som ledige. Ens barselsorlov skal dog blot meldes på virk.dk.

Hvis du bliver syg grundet din graviditet

Hvis din graviditet er den direkte årsag til sygdom, så skal du melde det til din A-kasse (hvis du er lønmodtager) eller Udbetaling Danmark (hvis du er ledig). Udbetaling Danmark vil herefter vurdere, om du er berettiget til at få barselssygedagpenge.

Sundhed og trivsel

Hvis du er vordende far

Hvis du er arbejdsløs, når du bliver ny far, så skal Udbetaling Danmark have dette at vide. Du har som far nemlig ret til 14 dages barselsdagpenge. Hvis du til gengæld er i ansættelse, så vil dette typisk ske gennem ens A-kasse. Dog gælder der et andet regelsæt for fædre med fuldtidsarbejde.

Hvis du føder som studerende

Sidst, men ikke mindst, er du berretiget til barselsdagpenge som studerende med dagpengeret. Dette gælder dog kun, hvis man får barn lige før ens uddannelse afsluttes (man vil nemlig typisk være på SU). Barselsdagpengene kan modtages fra den første dag, efter uddannelsen afsluttes.