zz11

Som børnefamilie er der altid noget at se til. Derfor kan det også let føles som om, at døgnets 24 timer ikke er tilstrækkelige. Du kan ikke skabe flere timer, men du kan være bevidst om, hvordan du bruger de timer, som du har til rådighed.

Derfor kan det være en god idé at udlicitere så mange opgaver som muligt. På den måde frigiver du mere tid, som du kan bruge på det, som du allerhelst vil; nemlig familien.

Få støvsuget dine tagrender

Hvis du er en del af en børnefamilie, bor du med stor sandsynlighed i et hus. Her er der helt sikkert også altid noget at lave. Blandt andet skal du sørge for, at dine tagrender er ryddet og nogenlunde rene. Hvis du forsømmer dine tagrender, risikerer du nemlig, at de lækker. Det skyldes, at de kan blive både overfyldte og ødelagte. Derfor bør du prioritere en jævnlig støvsugning af tagrender. Her vil dine tagrender blive renset for diverse snavs og skidt.

Derfor er en støvsugning af dine tagrender en god idé

Tagrender kan faktisk holde i lang tid, hvis blot de bliver vedligeholdt korrekt. Hvis de derimod ikke bliver vedligeholdt, kan de i stedet volde skade på både dit hus, dets tag samt fundamentet.

Hvis en tagrende bliver overfyldt, kan det føre til, at din kælder bliver oversvømmet. Det kan også være årsagen til råd i tagkonstruktionen, ligesom det også kan forårsage sætningsskader i dit fundament. Derfor er der altså rigeligt med grunde til at få rengjort dine tagrender.

Husk, at din forsikring ikke dækker

En anden god grund til at vedligeholde dine tagrender, er, at din forsikring højest sandsynligt ikke dækker de skader, der bliver forårsaget af en overfyldt tagrende. Det betyder derfor også, at det let kan løbe op i en høj efterregning, hvis du ikke vedligeholder og rengør dine tagrender jævnligt.

Ligesådan kan en utæt tagrende eller et defekt nedløbssystem også føre til en anmærkning i huset tilstandsrapport. Det er et stort minus, hvis I har planer om at sælge huset en dag.

Vælg et firma, der anvender kamera

Når du gerne vil udlicitere vedligeholdelsen af dine tagrender, skal du naturligvis have fundet et firma, der renser tagrender. Blandt andet er det en god idé, hvis det valgte firma anvender kamera under rensningen. På den måde har du dokumentation for, at rensningen er forløbet korrekt og ikke har forvoldt skader på dine tagrender.